קלט-עיבוד-פלט

מתוך Braude

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

קלט

כל המידע הנקלט מן הסביבה לאדם/מכונה. הקלט משמש חומר ראשוני בתהליך העיבוד. זהו השלב שבו האדם אוסף נתונים .

כדי שאיסוף הנתונים יהיה מוצלח, חייב האדם להיות בעל יכולת לתפוס גירויים באופן ברור, ממוקד, שיטתי ומדוייק. עליו להיות מסוגל להתייחס למקורות מידע שונים בו זמנית ולהיות בעל יכולת לקלוט מידע מילולי, שבאמצעותו יוכל לקלוט את המידע ולעבדו. כמו כן עליו להתמצא במרחב ובזמן ולשמר קביעויות.

רשימת הפונקציות הקוגניטיביות הפגומות שעלולות לחבל בתהליך איסוף הנתונים היא:

תפיסה מטושטשת וגורפת.

תפיסה אימפולסיבית – אקראית ולא שיטתית.

היעדר צורך לדייק, או ליקוי בו.

חוסר בכלי קלט מילוליים.

קושי להתמצא במרחב ובזמן.

היעדר של שימור קביעויות או ליקוי בו.

קושי להתייחס בו זמנית למיספר מקורות מידע.

1. תפיסה מטושטשת וגורפת

אדם בעל תפיסה מטושטשת אינו מסוגל להבחין בגירויים הדרושים לו לביצוע מטלה. הוא גורף לשדה הקֶשֶב שלו נתונים שאינם רלוונטים לביצוע המטלה, ואינו יודע להבחין בינם לבין נתונים הדרושים למטלה. אי ההבחנה הזאת גורמת לכל הנתונים שיהיו לא ברורים כאילו הם מצויים בערפל, לכן אפשר לקרוא לפונקצייה הזאת גם: תפיסה מעורפלת.

במתימטיקה הפונקצייה הזאת מתבטאת באי התמקדות בפרטים הנידרשים לזיהוי תכונות של תופעה כלשהי.

דוגמא מהגיאומטרייה:

אדם, שראייתו תקינה לחלוטין, המתבונן בצורה גיאומטרית כלשהי ואינו מסוגל להבחין בזוויות השונות שיש בצורה וביחסים בין צלעותיה חושף ראייה מעורפלת. הוא אינו מסוגל למקד את הקשב שלו בפרטי הצורה, למרות ראייתו התקינה. הוא מתקשה לקלוט נתונים ולתת להם משמעות.


2. תפיסה אימפולסיבית – אקראית ולא שיטתית

אימפולסיביות היא אחת הפונקציות הקוגניטיביות הפגומות שפוירשטיין מונה. היא מפריעה לתיפקוד הקוגניטיבי התקין הן בשלב הקלט והן בשלב הפלט של התהליך המנטלי. בשלב הקלט היא פוגעת בתהליך של איסוף הנתונים. בשלב הפלט היא באה לידי ביטוי בתשובה אקראית ולא מתוכננת.

תקיפת הפונקצייה הזאת נעשית בהעשרה אינסטרומנטלית על ידי מתן משימות שמחייבות את הַמְּבצֵעַ לרסן את תגובותיו. חזרות רבות על משימות כאלה מפתחות בחניך את היכולת לריסון עצמי ולהתארגנות פנימית. בעצם הטלת המשימות אין די. המתווך דואג לכך שחניכו יהיה מודע לתהליך שהוא עובר, לקשיים שגורמת האימפולסיביות ולדרכים לרסנה.

המטלות במתימטיקה דורשות מהמְבצע התארגנות פנימית. לצורך ההתארגנות, עליו לרסן את עצמו. מבחינה זו המתימטיקה יכולה לשרת היטב את המטרה של יצירת מנגנון מרסן. עם זאת, מאמציהם של מחנכים להביא לידי הריסון המיוחל על ידי הדרישה מהתלמידים, הניגשים לפתור בעייה מתימטית, לכתוב מה נתון בבעייה ומה צריך למצוא, לא נשאו את הפירות המצופים. התלמידים נענו לדרישה לכתוב זאת, אבל המשיכו בהתנהגות אימפולסיבית הן במתימטיקה והן בתחומים חוץ-מתימטיים. ללא טיפול ישיר בפונקצייה הזאת וללא מודעות לה ולתוצאותיה – לא נקבל ריסון עצמי במידה שתשפר את הביצועים של התלמידים. המורה למתימטיקה אינו פנוי לשיחה על אופייה של הפונקצייה, על תוצאות ההתנהגות האימפולסיבית ועל המנגנונים שעלינו להפעיל כדי לבטל את השפעתה. את זה עושה המלמד העשרה אינסטרומנטלית.

הדרך הטובה ביותר לתקיפת האימפולסיביות היא טיפול בהתנהגות האימפולסיבית בשיעורי העשרה אינסטרומנטלית ויישום מה שנרכש בהעשרה אינסטרומנטלית בחשבון.

הניסיון מראה שכיתות או פרטים שלמדו העשרה אינסטרומנטלית במקביל ללימוד החשבון ולמדו חשבון ברוח של התיווך – הגיעו לתוצאות מרשימות.

עם זאת, מורה שמודע לפונקצייה הפגומה הזאת ולתוצאותיה יוכל להיעזר בשיעורי החשבון לתקיפת הפונקצייה הקוגניטיבית הזאת, על ידי הקדשת שיחה קצרה עליה.

הנסיון מלמד שיש תלמידים שללא טיפול ממוקד בפונקצייה הפגומה הזאת, כמו גם בפונקציות קוגניטיביות פגומות אחרות, לא יוכלו להגיע לרמת תיפקוד נאות בתחומים רבים, ביניהם גם במתימטיקה.

בשלב הפלט מתן תשובה מילולית לבעייה מתימטית מסייע במידת מה לריסון האימפולסיביות. יותר יעיל לעניין זה היא הדרישה לציון היחידות המתאימות.עיבוד

שלב בו מתרחש התהליך הרצוי הגורם לשינוי המידע שנקלט בשלב הקלט. . קושי לחוות קיומה של בעייה ולהגדירה

כאשר אדם ניתקל בסתירה, בין משהו שמוכר לו לבין תופעה חדשה שאינה מתיישבת עם המוכר מופר אצל האדם שיווי המישקל ומתעורר אצלו הצורך לבדוק את התופעה החדשה. מתעוררות אצלו שאלות לגבי החדש והן המפתח ללימוד מתוך

מוטיבציה פנימית.

כדי ליצור שינוי באדם, המתווך ייתן לו כלים שיאפשרו לו להרגיש את הבעייתיות שבמצב החדש.

במתימטיקה מתבטאת הפונקציה הזאת באי הבחנה בין בעיות דומות. למשל, תלמיד שלמד לפתור בעיות של מציאת החלק מהשלם, ייפגש לראשונה עם בעייה של מציאת השלם מהחלק ולא יחוש שלפניו סוג חדש של בעיות. הוא לא ישקיע מאמץ בפיענוח המצב החדש ולא יגלה עניין בהסברים שיינתנו לו.

2. אי יכולת להבחין בין נתונים רלוונטיים ובלתי רלוונטיים לפיתרון בעייה

כדי להתמודד עם בעייה חייבים להבחין בין נתונים רלוונטיים לפיתרון לבין נתונים לא רלוונטיים לו.

מובן, שזה נכון גם לגבי פיתרון בעיות במתימטיקה.

3. תפיסה אפיזודית

מי שתופס את המציאות באופן אפיזודי תופס כל אובייקט וכל אירוע כאילו הם חד פעמיים. אין הוא מקשר בין מה שקדם להם לבין מה שיבוא בעקבותיהם. אדם בעל תפיסה אפיזודית אינו יוצר יחסים בין גירויים, אירועים והתנסויות. אין הוא מסוגל להפיק לקחים מההתנסויות ואינו מסיק מסקנות מהן.

במתימטיקה עלולה התפיסה האפיזודית להתבטא בראייה של כל פעילות בניפרד מבלי שתהיה לתלמיד יכולת לקשר בין הפעילויות.

4. היעדר נטייה ספונטנית להשוואה או ליקוי בה

ברמה הקונקרטית המעשית מרבית בני האדם משווים. למשל, השוואת גודל של בגד אחד לבגד שני, או השוואת מחירם של שני בגדים. כאשר אדם מפעיל תהליכי השוואה רק כשהם קשורים לצרכיו המיידיים ואינו מפעילם דרך קבע באופן שוטף כדי ליצור מערכות יחסים בין עצמים ואירועים, הוא מגביל את התנהגותו הקוגניטיבית.

במתימטיקה הלמידה מתרחשת תוך הפעלה של תהליכי השוואה.

לדוגמא, בעת לימוד פעולות החשבון הילד לומד לפתור בעיות על בסיס ההשוואה שהוא עושה בין בעייה לבעייה. { מערכת התייחסות: בעיות א' ב' }

5. שדה מנטלי צר

פעולות קוגניטיביות מורכבות מחייבות טיפול בו זמני במקורות הידע הרלוונטיים. כאשר אדם מעבד חומר כלשהו הוא שולף את הידע וּמְרַכְּזו בשדה המנטלי שלו. חוסר היכולת שלו לרכז בשדה המנטלי את כל האינפורמצייה הרלוונטית מעכבו מלעבד אותה.

שדה מנטלי צר עלול לפגוע בלומד מתימטיקה בפיתרון בעיות רבות שלבים.

בהוכחות בגיאומטרייה חייב הפותר להתייחס לכל האינפורמצייה שברשותו ולשלוף מתוכה את המישפטים הרלוונטיים שיובילו אותו לפיתרון. מי שאינו מסוגל לרכז את המידע שיובילו להוכחה ייכשל במשימה.

6. היעדר התנהגות מתכננת או ליקוי בה

תיכנון מתייחס לעתיד. כדי לתכנן חייב אדם להבין יחסים שעדיין אינם קיימים. הוא חייב ליזום הפעלת עצמו


פלט

המידע החדש שנוצר כתוצאה מעיבוד המידע. 1. אופנות תקשורת אגוצנטרית

אדם המתקשר עם זולתו באופן אגוצנטרי אינו חש בצורך לפרט את המידע הנחוץ להעברת המסר. הוא מניח שהזולת יודע את כל מה שהוא עצמו יודע.

דרישה עקבית לפרט כל שלב בפיתרונות מתימטיים שונים תורמת למאבק נגד פונקציות קוגניטיביות פגומות .

2. תגובות של ניסוי וטעייה

תגובות אלה הן לעיתים תוצאה של איסוף נתונים לקוי. מי שמגיב כך אינו לומד מהניסיון ואינו מסוגל להימנע מטעויות חוזרות ונישנות.

בסיטואצייה הכיתתית טיפול בפונקצייה הזאת ייעשה על ידי דרישה עקבית לתשובות שעברו את שלבי הקלט והעיבוד התקינים.

3. תגובות אימפולסיביות

תגובות כאלה מובילות לפיתרונות חלקיים או מוטעים.

המורה–המתווך, הדורש תשובות מדוייקות ושלמות, מסייע לחניכו להתגבר על הפונקצייה הפגומה הזאת.

4. היעדר כלי פלט להעברת התגובות המעובדות או ליקוי בהם לעיתים בני אדם פועלים נכון בשלב הקלט והעיבוד, אך מתקשים לנסח את הדברים, כך שיובנו היטב על ידי האחרים.

תופעה כזאת מאופיינת בעיקר בשפה לא בהירה. במתימטיקה שפת המספרים, היחידות, הגרפים ויתר צורות ההבעה המתימטית קצרות ומוגדרות היטב והקושי בהבעת המענה הנכון יהיה יחסית קטן, אם הלומד מבין את הבעייה שהוא ניצב בפניה.

בתחום ההסברים המילוליים לפעולות ייתכן מצב שבו הפונקצייה הזאת תפריע ללומד.

5. חסימה בתגובות תופעה זו נובעת ממעבר חריף מהתנהגות אימפולסיבית, בלתי מתוכננת, ליתר ריסון עצמי, עד כדי אי יכולת להגיב. במקרה כזה יש לטפל בשלב העיבוד, שבו הפרט ילמד להפוך את האימפולסיביות למחשבה מסודרת.

המעיין ברשימת הפונקציות הפגומות והקריטריונים של התיווך יוכל להבחין על נקלה שהמתימטיקה מזמנת מצבים תיווכיים רבים. יש בה דרישות חוזרות ונישנות לתהליכים מעצבי-שינוי, כמו: הנמקה, מסקנה, מיון ועוד.

עם זאת, יש לזכור שתיווך והוראה אינם אותו דבר, אם כי יש ביניהם חפיפה חלקית. יש מקרים שהתיווך הוא קריטי ואם הוא לא ייעשה תהיה פגיעה גם בהוראה. בזמן העברה של מערכת ערכית, למשל בכיתה א' – כשמלמדים כיצד להתנהג, כאשר מקנים שליטה וויסות התנהגות, חייבים בתיווך.

התיווך הוא תהליך התערבותי ולפעמים אין צורך בו. מורה למתמטיקה שיתווך כל הזמן ימצא עצמו במצב שלא יוכל להורות את המיקצוע. עליו למצוא את שביל הזהב בין תיווך להוראה, רק אז יפיק תועלת רבה מהשילוב.

הגדל


להרחבה עיין ערך פונקציות קוגניטיביות


בבליוגרפיה:

מקור מידע: [1]

http://web.macam98.ac.il/~talma_g/Kishurit9.htm


עורכת משנית :אורטל עורכת ראשית - אתי


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי