סינתיזה

מתוך Braude

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עורכת ראשית ניסרין לחוד מגמת הנדסת ביוטכנולוגיה שנה ב'

תוכן עניינים

המושג סינתיזה

סינתזה בחינוך מוגדרת כצירוף של מרכיבים וחלקים לשם יצירת שלמות משמעותית לשם חיזוק הלמידה. צירוף זה ייצור דגם או דפוס או מבנה שלא היה קיים קודם לכן, או שהיה קיים אך בצורה לא ברורה. סינתזה כוללת בתוכה קונסטרוקטיביזם היות שהפעילות בונה ידע חדש על סמך ידע ונסיון קודמים, ובכך יוצרת משמעות חדשה על סמך המרכיבים השונים. מתוך סינתזה(חינוך)-ויקיפדיה

סינתזה הינו תהליך של צירוף חלקים והרכבתם, באופן של דגם ומבנה שלא היה קיים קודם לכן. צירוף של אלמנטים וחלקים לשם יצירת שלמות. הסינתזה כוללת:

1.יצירת תוכנית או הצעות

2.יצירת מערכת פעולה

3.גזירה של מערכת יחסים מופשטים

4.מונחים התנהגותיים: יוצר קטגוריות, מחבר ומצרף,יוצר,מכין,מתכנן,משפר,מארגן.

תהליך הסינתיזה במוח

ההמיספרה השמאלית היא מוח הלשון, המדע והמתמטיקה...מתכננת הליכים צעד אחר צעד. סופרת, מדברת, מודדת את הזמן...המבוססת על הגיון, חשיבתה סדרתית וליניארית...ההמיספרה השמאלית היא המוח האובייקטיבי הנטול רגשות, האנליטי...זהו מוחם הקר והנוקשה של המדען, עורך הדין, רואה החשבון ושאר בניה המשעממים והכבדים של החברה המאורגנת. ההמיספירה הימנית: חשיבתה סינתטית ולא תפיסה אנליטית...היא רואה את התמונה כולה, את דרך השתלבות הפרטים לכלל תמונה...ההמיספרה הימנית אחראית לעין הרוח.

סינתיזה
הגדל
סינתיזה

המוח:סינתזה של ישויות

ביצועים נדרשים לתהליך הסינתיזה

מדדי הביצוע מתייחסים ליכולתו של האדם לשלב רעיונות ומושגים כדי ליצור תובנות ורעיונות חדשים, להשוות ידע קודם עם הידע החדש, לאתר סתירות, לנקוט עמדה ולהחליט אם יש צורך במידע נוסף כדי לגבש כהלכה את הידע החדש.מדד ביצוע מספר (1) - ממזג ומשלב רעיונות ומושגים לצורך בניית תובנות, רעיונות ומושגים חדשים (סינתזה):

א.מזהה מערכות קשרים וזיקות בין מושגים ממקורות שונים ומשלבם בהיגדים בני-משמעות, המלווים במידע התומך ומחזק אותם.

ב.מנצל טכנולוגיות וכלים מתוקשבים לצורך זיהוי יחסי גומלין בין רעיונות ותופעות (למשל: ממיר ייצוגי מידע ספרתי לייצוגים גרפיים, או, מנצל מארגנים גרפיים לארגון מפת מושגים לפי שייכות נושאית).


מדד ביצוע מספר (2) - השוואה של ידע חדש עם ידע קודם ומעריך את המשמעות ואת הערך המוסף של המידע החדש:

א.משתמש ביודעין במבחר תבחינים על מנת לקבוע, אם מידע מסוים מאשש או סותר מידע ממקורות אחרים.

ב.מחליט אם ואלו עמדות או נקודות מבט לאמץ או לדחות .

ג.מיישב סתירות בין מקורות מידע שונים, תוך התייחסות לעמדות ולנקודות מבט שונות של הכותבים.

ד.משלב מידע חדש במידע וידע קודמים.


מדד ביצוע מספר (3) - מחליט אם השאילתה לחיפוש דורשת שינוי או שיפור:

א.קובע אם הגדרות צורכי המידע הראשוניים נענו או שדרוש מידע נוסף.

ב.בוחן מחדש את אסטרטגיית החיפוש ומוסיף מושגים חדשים בהתאם לצורך.


שאילת שאלות : ממערך שיעור למהלך שיעור - ככלי חשוב בלמידה (שאילת שאלות מהווה כלי יעיל בשיפור יכולות החשיבה וטיפוח לומד בעל כשירויות למידה טובות ופיתוח לומד עצמאי.)


סינתיזה- בחינוך

(עורך משנה- דן טפר).

סינתיזה בחינוך זה בעצם צירוף של חלקים ומרכיבים כדי ליצור שלמות משמעותית אשר מאוששת ומחזקת את תהליך הלמידה. פעילות סינתיזה דורשת מהתלמיד התנהגות יצירתית (במגבלות הידע שנלמד) שזו בעצם חשיבותה- זה מעודד חשיבה והבעה עצמית ומגביר את המוטיבציה. כחלק מפעילות הסינתיזה על התלמיד לפתח לעצמו תוכנית עבודה (בהתחשב בחומרי הלמידה ובאמצעים אשר עומדים לרשותו). פעילות זו בונה ידע חדש שמתבסס על ידע ונסיון קודמים, ובכך יוצרת משמעות חדשה בהתחשב במרכיבים השונים. מה שמיוחד בתהליך הסינתיזה זה המקוריות הנדרשת בכדי ליצור שלם חדש על סמך מרכיבים שונים אותם אוסף התלמיד ממקורות שונים.


ביבליוגרפיה

המוח


שאילת שאלות


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי