מדוע אנו שוגים?

מתוך Braude

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עורך ראשי : קיריל אולייניק

עורכת משנית : נטלי הראל

תוכן עניינים

מדוע אנחנו בעצם שוגים ?(עורך ראשי קיריל אולייניק)

ישנן סיבות רבות למה אנשים שוגים רוב האנשים אינם מבחינים בשגיאה עד שנאמר להם אחרת. קודם כול אנו נגדיר בעצם מהי שגיאה.

הגדרה : שגיאה

שגיאה (טעות, משגה) היא מונח בעל משמעויות שונות בתחומים שונים. הכוונה הכללית במונח שגיאה היא, בדרך כלל, סטייה מן הנכון, האמיתי, עקב אי-ידיעה, שיפוט לקוי, היסח הדעת, רשלנות וכדומה.(WIKI)

שגיאה מעשה ידי אדם
הגדל
שגיאה מעשה ידי אדם

גורמים של שגיאות

1. אימפולסיביות.

2. חוסר ידע.

3. קבעון.

4. גורמים פיזיים.

5. היעדר בקרה.

6. חוסר ארגון.

7. מילוי הוראות.


כול אלו הם רק חלק קטן מהסיבות והמקרים שאנו חווים שגורמים לנו לשגיאות מהקטנה ביור עד לשגיאה הפאטלית.

גורם האימפולסיביות

אחד מיני גורמים רבים הינו אימפולסיביות שזוהי בעצם פזיזות של האינדיבידואל לבצע מטלה מסויימם ללא בדיקה או בקרה מוקדמת. האדם מגיב על הגירוי הבולט או הראשון ומכאן במקום שאנו נשלוט על המצב הנתון הוא משתלט עלינו ואנו מתכווננים על פיו. סיבות אפשריות לאיפולסיביות הן : פחד מכישלון או ביטחון מופרז.

גורמים נוספים לטריגרים של שגיאות

חוסר ידע שנובע מכך שהאדם לא ראה אף פעם את המצב שאליו נקלע ולא היתה לו התנסות בו ומכך אדם עלול לטעות כי אינו יודע מהי התגובה המתאימה בנושא. קבעון הינו מצב שבו אדם אינו מוכן לקבל גורמים מסביב או נעדרת ממנו החשיבה הרחבה ובכך הוא סולל לעצמו דרך צר שבה האופציות אינן רבות ולא בטוח שהוא יצליח במשימה שמוטלת עליו כי אין לו כלים רבים להתמודד עימה. דוגמא לכך היא של תלמיד שלומד בתיכון והידע שלו הוא נוסחאות שקיבל כעובדה והוא בטוח שיוכל להציב בנוסחאות ולהצליח , אך במקרה זה נדרשת הבנה עמוקה לנושא ואם התלמיד לא ילמד את משמעות הנוסחאות ופיתוחן הקיבעון שלו יוביל אותו בסופו של דבר לכישלון.

ידוע לנו כאנשים כאורגניזמים יש את היכולת להתפתח ולגדול וידע בעצם מפתח אותנו אך לא תמיד אפשר לממש זאת וזאת מכיוון שקיימים לנו לפעמים מוגבליות מסויימות שמונעות מאיתנו לבצע את הדבר הנכון אחת המוגבליות היא גופנית . כאשר האדם עייף או שמוחו טרוד בעניינים אחרים שאינם קשורים לנושא בו הוא מתעמק ברגע הנתון עלולות לקרות שגיאות שהוא לא ישים לב אליהן בגלל העייפות או כול גורם אחר שיכול להשפיע על מצבו הגופני באותו זמן.(מחברת ה"העשרה אינסרומנטאלית" עצמית)

הגדרת שגיאה בתחום ההנדסה

טעות הנדסית היא ההפרש שבין הביצועים או ההתנהגות המתוכננים של מערכת או אובייקט לבין הביצועים בפועל. מהנדסים שואפים לתכנן מערכות באופן שיענה או ימנע מתוצאות של שגיאה, בין אם מכוונת ובין אם לאו. טעות הנדסית בולטת היא קריסתו של גשר מצר טקומה, ארבעה חודשים לאחר פתיחתו לתנועה.

טעויות במערכת הנדסית עשויות אף להיות תוצאה של שגיאות חבויות בעיצוב שאינן מתגלות משך שנים, עד אשר מערכת נסיבות מסוימת מתרחשת וגורמת להן לבוא לידי ביטוי.

מערכות הנדסיות אמורות להיות חסינות מפני טעות אנוש, הכוללת הטייה קוגניטיבית, בעת תפעול המערכת. בשלב התכנון נעשה לעתים שימוש בהנדסת גורמי אנוש בניסיון למזער סוג זה של טעויות על ידי תכנון מערכות סלחניות יותר.

טעויות הנדסיות, המתרחשות בשלב תכנון המערכת או בעת תפעולה, זוכות פעמים רבות לתחקיר יסודי, שבא לאתר את שורש הטעות ולהציע דרכים לתיקונה או למניעתה. במיוחד נהוג תחקור כזה בתחום התעופה, שבו טעות עולה בקורבנות רבים.

בשלב מתקדם של תכנון המערכת משמש הניסוי, על אבטיפוס של המערכת או על מודל שלה, לאיתור טעויות בשלב התכנון וקודם כניסתה לשלב הייצור. בתחילת הייצור של מערכת היא מופצת לעתים בפיילוט, כלומר בהיקף מצומצם המאפשר איתור טעויות קודם להפצה בהיקף מלא.(WIKI)


חומרתן של שגיאות

פעמים רבות נדרשת הערכת חומרתן של טעויות, ובפרט הערכת מידת אחריותו של הטועה לטעות ולתוצאותיה. הערכה כזו נדרשת, למשל:

  • בקבלת החלטה לגבי הקריירה של עובד שטעה: האם הטעות תפגע במסלול הקידום שלו? האם הטעות מצדיקה את פיטוריו?
  • בדיון ציבורי בטעויות הרות אסון.

הארגון המתמודד עם הטעות נדרש להחלטה כבדת משקל: עם איזה טעויות להתמודד בדרך של הרתעה, ועם איזה טעויות להתמודד בדרך של הדרכה. אלה שתי דרכים סותרות, משום שהדרכה למניעת הטעות מצריכה תחקור יסודי של הנסיבות שבהן התרחשה, אך כאשר הטועה יודע שבסופו של תהליך הוא עתיד לתת את הדין על מידע שהוא מוסר, יעדיף את טישטוש טעותו והכחשתה על-פני שיתוף פעולה למניעת טעות דומה בעתיד.

ועדת וינוגרד עמדה אף היא על בעיה זו:

מנהיג המודה בטעות יוכל להכיר גם בצורך לתקנה. אלא שלא ברור אם ניתן להלין בישראל על מי שאינו מוכן להודות בטעות, שכן יש נטייה בתרבות הישראלית "לגמול" על כל הודאה בטעות בהדחה.רק מי שאינו עושה אינו טועה.התייחסות לטעות צריכה להיות דיפרנציאלית, ותלויה כמובן בגודל ובחומרת הטעות. תרבות שאינה מאפשרת למי שטעה להמשיך בתפקידו במקרים מתאימים אינה תרבות לומדת, והיא עלולה לאבד את האנשים המנוסים ביותר שלה רק על מנת לאפשר לאנשים שעדיין לא טעו לחזור על הטעויות שמהם היו נמנעים אלה שכבר טעו בהן. אחת מתוצאותיה הגרועות שלתרבות כזאת היא סירוב להודות בטעות, על כל השלכותיה, בשל מציאות הגומלת על הודאה כזו בדרך הנתפשת כבלתי צודקת.

בבליוגרפיה

  • ועדת וינוגרד, דין וחשבון חלקי, אפריל 2007, עמ' 116
  • מחברת העשרה אינסרומנטאלית.(קיריל)
  • ויקיפדיה - הנדסה כללית.
  • ויקיפדיה הגדרת "שגיאה".

כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי