כושר המשגה

מתוך Braude

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עורכת ראשית אתי סיבוני

תוכן עניינים

הגדרה

היכולת להבין מושגים,להגדירם, להשתמש בהם, להיות מודעים לקיומם, ליצור אותם ולחוש בצורך לפעול למען הבהרת מושגים שכבר נרכשו או מושגים חדשים, שהפרט נתקל בהם במהלך חייו.

המשגה בתחום העשרה אינסטרומנטלית

מטרתה העיקרית של ההעשרה האינסטרומנטלית היא ליצור שינוי אצל החניך הן בתחום הקוגניטיבי והן בגישתו הכוללת לחיים. כדי להשיג מטרה זו על החניך לדעת בין היתר את אוצר המילים, המושגים הפעולות ומערכות היחסים הנחוצים כדי להגיע לשליטה במטלות התכנית ולפתרון בעיות, ולכן אחת מתת- המטרות של העשרה האינסטרומנטלית היא הטיפול בהמשגה.

כלי ההעשרה האינסטרומנטלית מפגישים את הלומד עם מושגי על הנדרשים לביצוע תהליכים קוגניטיביים, ופותחים לפניו את הדרך למושגים מטה-קוגניטיביים בעזרתם יהיה מודע לתהליכי החשיבה שלו. הכלים בנויים כך שהמשתמש בהם נחשף למושגים במדורג, עושה בהם שימוש חוזר ונשנה, מבארם, מגדירם ומנמק מדוע השתמש במושג זה או באחר. שימוש במושגים אלה במגוון מטלות מסייע לחניך להפנימם. בנוסף למושגי-העל, המאפשרים לאדם לבצע פעולות מנטאליות כמו: השוואה, מיון, אנליזה, סינתיזה, אנאלוגיות וכו'. פתרון התרגילים בהעשרה אינסטרומנטלית מחייב שימוש במגוון רב של מושגים בסיסיים, שללא הבהרתם הביצוע הנכון של המשימות ייפגם ועל כן, ראובן פוירשטיין טוען שאין להניח מראש שמושגים בסיסיים, הנראים לנו כמובנים מעליהם, אכן מובנים ויש להבטיח שכל המושגים יולבנו במהלך ההוראה.


בניית הגדרות

בניית הגדרות הוא מרכיב חשוב בתהליך ההמשגה ולו חמש מטרות: 1.להעשיר את אוצר-המילים.

2.לבטל רב-משמעות.

3.להבהיר את המשמעות

4.להסביר מבחינה תיאורטית

5.להשפיע על עמדות.

הכלים של ההעשרה האינסטרומנטלית מאפשרים למחנך לפתח את המודעות של חניכו לצורך להשתמש במושגים, ומעוררים בו את הרצון להבהירם. ייחודה של ההעשרה האינסטרומנטלית אינו רק בהכוונת התלמיד להגדרות, אלא בכך שהיא משתמשת בהגדרות ובמטה קוגניציה, המשרתת את תהליכי ההגדרה, ליצירת הרגלים קוגניטיביים כלומר, מטרתה אינה מצטמצמת בהוראת המושג, אלא בפיתוח הכושר להגיע אל המשמעות של מושגים חדשים משמע פיתוח כושר ההמשגה.


סיכום

תרומתה הרבה של ההעשרה האינסטרומנטלית לפיתוח כושר ההמשגה היא ביצירת מוטיבציה אינטרסנטית, משום שהיא יוצרת צורך להבהיר את המושגים. לכידותם של המושגים תורמת להבנתם.החזרתיות וההארה שלהם מנקודות מבט שונות מסייעות להפנמתם.


ביבליוגרפיה

ללמוד לחשוב, תלמה גביש ע"מ 9-43.


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי