השוואה

מתוך Braude

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עורכת ראשית: סופיה לרמן, הנדסת ביוטכנולוגיה

עורכת משנה: אתי סיבוני

תוכן עניינים

השוואה, מהי?

דימוי, הקבלה, עימות, בדיקת קווי שוני ודמיון בין שני אובייקטים והסקת מסקנות- בעיקר מההבדלים. ההשוואה שואלת מה דומה בין האובייקטים, מה שונה ומה משמעות ההבדל. ניתן להעמיד את ההשוואה בתוך טבלה. נקודת המוצא היא שיש דימיון בין האובייקטים ולכן יש להציב קריטריונים להשוואה, לפרטים הדומים והשונים. ההשוואה בודקת רעיונות, מבנה, וגם סגנון וניסוח. השוואה הינה דרך לימודית הקשורה בהערכה, בביקורת והסקת מסקנות. פעולת ההשוואה היא פעולה טבעית למוח האנושי. דבר חדש שאנו נתקלים בו- אירוע, מצב, רעיון, טיעון- מושווה לדברים ידועים ומוכרים. בדרך זו אנו משייכים ידע חדש לידע קודם, מפענחים את החדש ומעמיקים את הבנתנו את העולם. מן הרגע שאנו תופסים משמעות, אנו נעזרים בהשוואות על מנת לפרש את המציאות הסובבת אותנו. השוואה הינה אחד ממושגי היסוד של התורה העשרה אינסטרומנטלית שהוצאה ע"י פרופסור ראובן פוירשטיין

לשם מה דרושה ההשוואה?

ההשוואה דרושה בשביל הבנה משמעותית. ההשוואה הינה בסיס להסקת מסקנות. בעקבות השוואה והבנה של עובדות ניתן לקבל החלטות.כמו כן, ע"י ההשוואה ניתן להבהיר נושא מסוים

שלבי ההשוואה

א. מהם פרטי ההשוואה? בין מה למה אנו משווים?

ב. מהי מטרת ההשוואה?

ג. מהם הקריטריונים להשוואה?

ד. מה הדומה בין שני המושווים?

ה. מה השונה בין שני המושווים?

ו. מהן המסקנות? מה למדנו מהתהליך?


ארגון ההשוואה

ניתן לערוך השוואה בשני אופנים:

ע"י הצגת כל נושא מבין הנושאים המושווים בנפרד הדיון בכול אחד מהם הוא עפ"י קריטריונים זהים: הצגת מערכת מול מערכת, הקפדה בעקביות הקריטריונים המשמשים להשוואה. לארגון ההשוואה ניתן להעזר בהיצגים גרפיים.

ע"י הצגה של הקריטריונים הדיון הוא לפי הקריטריונים השונים: הצגת קריטריון מול קריטריון ביחס לכול נושא.


השוואה ככלי בהעשרה אינסטרומנטלית

ב'השוואות' מתמקדים בתהליך ההשוואה שבו על הלומד לחפש את המהותי ביותר למשותף ולשונה. לכלי זה תפקיד נכבד בטיפול ברובד הלשוני. במיוחד מודגשת בו תרומת האינטראקציה בקבוצה להבהרת מושגים ולטיפוח תרבות דיון. דרך הוראת הכלי נחשף הרובד הלשוני והשפתי של ההעשרה האינסטרומנטלית. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לגישורים ולבחינה של התנאים הלוגיים ההכרחיים להשוואה ולשימוש בדרך זו של חשיבה.

מאחר שאנו נזקקים להשוואות בכל תחומי הידע והעשייה, לכלי הזה תפקיד מכריע בהבנת הטיפול בילדים הסובלים מבעיות שפתיות, בהבנה של מבני ידע ובמודעות לגבי הצורך בהקניית דרכי חשיבה אלה כבר בגיל צעיר ככל האפשר.מקורות מידע: http://space.ort.org.il/@home/scripts/frame.asp?sp_c=193298119 top.cet.ac.il/upload/43068/Media/השוואה.ppt learn.snunit.k12.il/snunit/lashon/upload/.ezer/hashvaa1.doc, http://online.achva.ac.il/ktiva/ktiv4.htm, www.mutav.org.il/images/meyumanuyot/hashvaa_mahi_hashvaa.doc

ללמוד לחשוב, תלמה גביש ע"מ98-99.


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי