הוראות

מתוך Braude

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הוראה, מהי?

הוראה היא מסר כלשהו שיש לבצע אותו. קיימים שני סוגי הוראות:

 • הוראה צרה, שהיא הוראה חד משמעית, לא ניתן לפרש את המסר במספר אופנים והביצוע יהיה אחיד. דבר העושה הוראה צרה להוראה קלה.
 • הוראה רחבה, הוראה זו יכולה להשתמע למס' פנים, כל אחד יבין אותה אחרת ויוציא אותה לפועל עפ"י ההבנה, כל אחד בצורה שונה. אם תנתן הוראה רחבה מידי, היא תיחשב להוראה מאוד קשה כי תיווצא אי ודאות לגבי הביצוע, לא יהיה ביטחון לפעול עפ"י האינסטינקט הראשוני שנבע מהקריאה ויתעורר ספק.

עבור כל אחד, זמן העיבוד של ההוראה והפלט הוא שונה, תלות בקו המחשבה הייחודי שלו.

ניתן למצוא בתוך ההוראה עזרים לפענוח ולביצוע שבא בעקבותיו, למשל מושגים מוחלטים, כמו "צייר קו באמצע העיגול הבא" לעומת מושגים ייחסיים, "צייר עיגול במשבצת הבאה", היכן במשבצת?, קיים גם מידע ישיר ומידע עקיף. (משוב ע"י ריטה בקרמן)

שיטה להבנת הוראות בבתי הספר: השיטה פועלת בבתי ספר יסודיים משנת תשל"ח כשיטה מובילה בהוראת הקריאה. שיטת ליטף מבטיחה שכל תלמיד ירכוש שליטה מלאה בקריאה עד לסוף כיתה א'. קידום המתעכבים וחיזוק המתקדמים. חשיבות רבה למודעות פונולוגית מיומנות הפענוח. השיטה מבוססת על הגישה הפונטית. הבנת שפת הכתב והעיקרון האלפאביתי. מודעות למבנה הצלילי של שפת הדיבור מהווה תנאי מוקדם לרכישת הקריאה. הוראה שיטתי של הקשר בין הסימנים הכתובים לבין צלילי הדיבור מאפשרים הבנת הצופן של השפה הכתובה. התהליך מתחיל מהיכולת הבסיסית של התלמידים לזכור ולדעת מילים בעלות משמעות קרובה לעולמם, ותוך כדי פירוקן והרכבתן הן תשמשנה בסיס ללימוד מרכיביהן: הברות, עיצורים ותנועות. הוראת הניקוד היא חלק אינטגראלי בהקניית הקריאה. מיומנויות הבנת הנקרא נרכשות במקביל ע"י הפגשת הלומד עם טקסטים מעניינים הקשורים לעולמו. שילוב הוראה פרונטאלית, קבוצתית ויחידנית. גישה אינדיבידואלית שמעמידה את הילד במרכז.


סוגי ההוראות

ישנם שני סוגי הוראה והן:

 • הוראה רחבה: הוראה שניתן לעשותה ולהבינה ביותר מדרך אחת.
 • הוראה צרה: ניתן לבצעה בדרך אחת בלבד

חשיבותן של קריאת ההוראות היא הדבר החשוב ביותר ועוד יותר חשוב להבינה .


שיטות ההוראה ומוינן

 • הוראה ממוקדת–מורה לעומת ממוקדת–תלמיד
 • שיטות של הוראה ממוקדת–מורה
  • הוראה פרונטלית
  • ההרצאה
  • הוראה מפורשת/ישירה
 • שיטות של הוראה ממוקדת–תלמיד
  • בחירה חופשית/דמוקרטית בהוראה ממוקדת תלמיד
  • הוראה דיאלוגית
  • הוראה במסגרת למידת חקר/למידה תוך גילוי
  • הוראה במסגרת למידה יחידנית
  • הוראה במסגרת למידה מתוכנתת
  • הוראה במסגרת למידה לשליטהעורך ראשי: חי שקורי

עורך משנה: רוטשטיין אמיר

מקורות:


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי