גמישות מחשבתית

מתוך Braude

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עורכת ריטה. [1]

גמישות מחשבתית היא היכולת להסתכל על דבר מזוויות שונות והיכולת ליצור זרם של רעיונות תוך שינוי כיוון או תיקון מידע.


תוכן עניינים

תוכן עניינים

- גמישות מחשבתית - חשיבה יצירתית - ביבליוגרפיה

גמישות מחשבתית

גמישות מחשבתית מוגדרת כיכולת להסתכל על דבר מזוויות שונות והיכולת ליצור זרם של רעיונות תוך שינוי כיוון או תיקון מידע, כמו כן מסווגת עם יצירתיות, חשיבה יצירתית. לדעת גילפורד חוקר הבדק שיפור בגמישות מחשבתית אצל ילדים בעלי לקויות שמיעה ע"י חשיפתם לתרגול באמצעות מציאות מדומה, קיימים שני סוגי גמישות:

• גמישות ספונטנית- שינוי ספונטני במערך החשיבה ומעבר לאחר.

• גמישות מסתגלת- יכולת הסתגלות להוראות משתנות.

חשיבה יצירתית

גם גילפורד קישר את הגמישות ליצירתיות, הרי היצירתיות היא זו שמאפשרת לנו להתגמש ולהרחיב אופקים. הגדרה: יצירתיות היא גמישות מחשבתית, יכולת לצאת מהמסגרת וליצור עולם חדש. זהו מושג בין תחומי: פסיכולוגי, סוציולוגי, וכלכלי. יצירתיות פירושה פעילות שיכולה להתבטא כרעיון חדש או כדרך חדשה להתמודדות. בניסוי הוא ערך ניתוח מפורט של האלמנטים המצויים בדרך החשיבה היצירתית. עפ"י תפיסתו, חשיבה יצירתית היא ישות מורכבת ומגוונת, ויש בה מספר יכולות שכמעט אינן תלויות זו בזו. הוא הבחין בין חשיבה חד-כיוונית, חשיבה ממוקדת לבין חשיבה רב-כיוונית, חשיבה מסתעפת. חשיבה ממוקדת כוללת הפקת מידע ממידע נתון (איסוף נתונים-פונקציות חשיבתיות [2]), כשהדגש הוא על השגת התוצאה היחידה האפשרית או התוצאה הטובה ביותר. לעומתה, חשיבה מסתעפת זורמת בכיוונים אפשריים רבים וקשורה לתפקידי חשיבה שבהם לא קיים פתרון יחיד נכון. סוג חשיבה זה קרוי גם חשיבה יצירתית. גילפורד זיהה ארבעה גורמים הקשורים ליכולת החשיבה היצירתית: שטף- היכולת לנקוב במספר פתרונות אפשריים המקיימים דרישה נתונה. גמישות- היכולת לשנות גישות והיבטים, ולא להיצמד לגישה אחת בלבד. מקוריות- היכולת להגיע לפתרונות חדשים ולא מקובלים. שכלול- היכולת לפתח ולשכלל את רעיונות היסוד.


בימינו, בעולם שלא מפסיק להתפתח, יש צורך לצאת מהקבעון המחשבתי[3] ולשנות כיוון, להרחיב אופקים. לדוגמא לאור המפלה הגדולה שספגה בכלכלה בימינו, יש צורך לנתח (אנליזה [4]) את הנתונים שהתקיימו שהביאו למה שקרה, ולפתוח את העיניים ולהביט בכיוון אחר, ולחשוב יצירתית-מקורית, להגמיש את הכיוון בו נו רגילים לחשוב, ולמצוא פתרון למצב הקיים שיפתור את הבעיה לא רק לטווח הקצר אלא גם ימנע הישנות בעתיד.


ביבליוגרפיה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA

http://makom-m.cet.ac.il/pages/print.asp?item=155&lo=1

http://www.angelfire.com/nb/ba1199/lesson028/emp11.htm

http://www.alljobs.co.il/ArticlePage.aspx?LinkWord=flexibility

http://www.beitberl.ac.il/DataPages/DataPagesPreview.asp?ID=5091

http://tallishiatsu.wordpress.com/article/%D7%A2%D7%9C-%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי