בקרה

מתוך Braude

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

לבקרה חשיבות גדולה במניעה של שגיאות ותיקונן. (עורך ראשי קורנפלד גד, עורכת משנית חיר תגריד)

תוכן עניינים

הגדרת המושג בקרה

כינוי לכלל השיטות בהם נוקטים על מנת לבדוק האם פעולה כלשהי נעשית בדרך שנקבעה לה.

חשיבות הבקרה בלימודים

בקרה של הפרט על לימודיו היא מנגנון שאמור לשמור על תהליך רצוי ונכון של למידה. הבקרה היא עניין יחסי לגבי כל פרט: אינה עוסקת בדבר מוחלט, אלא בהבדל בין ביצוע טוב לבין ביצוע פחות מוצלח. כל פרט מכיר את הצדדים החזקים והחלשים שלו, ותהליך הבקרה יסייע לו לנתב את אופן הלמידה המתאים לו בהתאם לכישוריו האישיים. בקרה מתמדת מביאה להתייעלות של תהליך הלמידה, וחייבת ללוות את כל תהליך הלמידה – החל מתכנון המשימה, תהליכי איסוף הנתונים, יצירת תהליכי השוואה, הבנת הוראות והסקת מסקנות. בקרה על הלימוד מאפשרת לשקם או ליצור תהליכי חשיבה ולמידה של הלומד, וככל שהלומד מודע יותר לתהליך הלמידה, כך הוא יפעיל יתר מאמץ רצוני בתהליך הלמידה. למידה תוך בקרה מתמדת מאפשרת ללומד להיות מעורב לאורך כל פעילות הלמידה ולקבל על עצמו את האחריות לגבי תוצאותיה. בקרת הלמידה תהיה אפקטיבית אם הלומד מתכנן ומודד באופן סדיר מה שהשיג, משווה בין הישגיו בפועל לבין התוכנית המקורית, ויתקן סטיות מתוכנית הלימוד, במידה וישנן.

המלה בקרה היא משורש ב.ק.ר . אם נסכל את האותיות נקבל ר.ק.ב. השפה העברית מציעה לנו כאן משחק מלים, כפי שקיים במלים רבות בשפה: מי שאינו מפעיל תהליך בקרה על לימודיו – סופם שיהיו תהליך רקוב! (תובנה אישית ועיון במספר רב של מקורות באינטרנט - פורטו בביליוגרפיה)


בקרה על מה אנו אוכלים
הגדל
בקרה על מה אנו אוכליםמערכות בקרה

מערכת בקרה (control system) במשמעותה הטכנית היא מנגנון או מערכת של מנגנונים, השומרת על יציבותו של תהליך או פרמטר רצוי וקבוע מראש של מערכת אחרת (מהירות סיבוב, טמפרטורה, לחץ, מפלס נוזל, כיוון וכו').(ויקיפדיה)


רכיבי מערכת הבקרה

מערכת בקרה (control system) כוללת את הרכיבים הבסיסיים הבאים:

1.יחידת מדידה (measuring or monitoring unit), המודדת ומגיבה לשינויים במשתנה או בתהליך המבוקר, כמו שינוי הטמפרטורה, הלחץ, מהירות הסיבוב וכו'.

2.בקר (controller), האומד את גודל השגיאה או הסטייה בין הערך הנמדד לערך הרצוי של המשתנה או התהליך המבוקר, ושולח אות תיקון למנגנון ההפעלה.

3.מנגנון תיקון או הפעלה (actuator), המבצע הלכה למעשה את פעולת התיקון הדרושה, כמו שסתום בקרה פנאומטי, הנשלט על ידי לחץ אוויר ופותח או סוגר מעבר נוזל, מפסק חשמלי המפעיל או מדמים מנוע חשמלי וכו'. (ויקיפדיה)

מערכת בקרה בחוג פתוח (open loop control system), שבה אין משוב (feedback) מיחידת המדידה אל מנגנון ההפעלה באשר לתוצאות הביצוע של התהליך. מערכת בקרה בחוג סגור (closed loop control system), שבה תלויה פעולת התיקון של הבקר במשוב של תוצאת התהליך המבוקר. יחידת המדידה, המודדת את תוצאות התהליך, משפיעה בצורה ישירה על מנגנון התיקון או ההפעלה.(עורכת משנה חיר תגריד)

ביבליוגרפיה

אומנות הניהול - בקרה ופיקוח

ויקיפדיה - מערכות בקרה

צפונט - רשת תקשוב חינוכית - דרכי למידה ויעילות

לקסיקון אנציקלופדי חדש - דוד שחם


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי