ארגון נקודות

מתוך Braude

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

הגדרה

ארגון נקודות הינה מטלה הדורשת השלכת יחסים שטרם קיימים בפועל. יש לזהות ולשרטט צורות נתונות בתוך ענן לא מאורגן של נקודות. היחס מושלך על קבוצת נקודות חסרת צורה ובלתי מובנת המציעה מספר אפשרויות להשלכה. על מנת למצוא את היחסים בין הנקודות עלינו להפעיל מספר פונקציות קוגניטיביות כגון: ארגון במרחב, שימור קביעויות, דיוק, העברה ויזואלית, התנהגות מסכמת, ריסון אימפולסיביות, הפחתת התנהגות של ניסוי וטעייה.

עורכת ראשית: צפריר דמרי

עורכת משנה- עדי ברנד


כללים לביצוע ארגון נקודות

 1. שמירה על צורה.
 2. אין להשתמש באותה נקודה פעמיים.
 3. אין נקודות מיותרות ואין נקודות חסרות.
 4. יש לשמור על גודל הצורה.
 5. המיקום והכיוון במרחב יכולים להשתנות.
 6. מערכת יחסים- צורה יכולה לחתוך צורה אחרת.


אסטרטגיות לארגון נקודות

 1. ניתן לתת שם לצורה.
 2. ספירת נקודת.


ממה נובעות שגיאות

 1. איסוף נתונים שטחי.
 2. אי שימוש בראיות הגיוניות.
 3. אימפולסיביות.
 4. העדר צורך בדיוק.
 5. אי ביצוע בקרה: השוואת תוצאות הביצוע לדגם על מנת לצמצם שגיאות.
 6. שימוש בעוגן.
 7. סימון נקודות נותרות למציאת צורות נוספות.


ביבליוגרפיה

 1. מצגות הקורס
 2. portal.macam.ac.il/DbImage.aspx?image=file&id=353

כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי