אחריות הסטודנט

מתוך Braude

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

האחריות במובן העצמי

מורים רבים מתלוננים על הבעיה להכשיר סטודנטים להיות אחראיים ללימודיהם. בעיה זו רצינית ואף מחמירה. העבודה הזו מציגה את התוצאות של מחקרו של מוריס (1961 ) מושג פילוסופי שבן אדם יכול להיות "אחראי " או " אחראי לא עצמאי". סטודנטים שאחראיים ואינם עצמאים עושים את העבודה רק כאשר מישהו איכשהו מכריח אותם לעשות את זה. באמירה הזו דנים יותר אצל בקון (1991).
אחריות
הגדל
אחריות

אחרים תיארו אספקטים שונים של " אחראיות." מאסלו (1976 ), למשל, מציין שהעצמי הממומש היחיד ייקח אחריות. בהמשך הוא מציין, " כל פעם אחד לוקח אחריות, זה מממש את העצמי ". רוג'רס (1983 ) דן בתוצאות מהמחקר שלו של 75 עבריינים צעירים ( רוג'רס . 1948 ) שבו הוא אומר, " התחלתי לראות את המשמעות של עצמאות פנימית. האיש שרואה את עצמו ואת מצבו בפרוש ולוקח באופן חופשי אחריות על התנהגותו ועל מצבו הוא אדם שונה מהאדם שפשוט מחוץ לתנאים. השוני משתקף בבירור באספקטים חשובים בהתנהגות.


האחריות והחינוך

בראון (1975 ) מסביר זאת כך, "מה שמחפשים כאן זה שימוש חכם יותר במוח כך שאנשים לא ימנעו מלקחת אחריות מעצם העובדה שהיא קיימת במקום באופן פוטנציאלי הם יוכלו לקחת אחריות.... ככל שהסטודנט קשור יותר למציאותו הפנימית והחיצונית, הוא יכול גם לקחת יותר ויותר אחריות ללימודיו. מטרת המחקר הנוכחי לחדד את נקודות מבט הסטודנט על המושג אחריות על מנת ללמוד כפי שהוצע, על ידי הבנת ההבדל בין אחריות ואחריות עצמית. על פי אנדרסון ופראוואט (1983 ), אחריות מובטאת כ" מושג מסובך שקשה להגדירו באופן חד משמעי, גורם חשוב הינו שליטה.... תפיסה של שליטה היא גורם חשוב בהגדרת התנהגות . אנשים שמרגישים בשליטה הרבה יותר מוכנים לקבל אחריות להתנהגותם. בכיתה, התנהגות אחראית כוללת הכוונה עצמית ושליטה עצמית על ידי הסטודנטים ".

האחריות והמטובציה העצמית

ישנו קשר ישיר בין אחריות למוטיבציה עצמית. אדם שמחליט להיות אחראי על מעשיו ועל מצבו, הן בפן הלימודי והן בפן האישי, הוא אדם שיש לו מוטיבציה ורצון להצליח ולהשתפר במידת הצורך. במחקר על מוטיבציה עצמית נידונו פרמטרים שונים בהגדרת אחריות. למשל, לאפפאר ומאלון (1986 ) מציעים דרך לארגן את הגישות השונות למוטיבציה עצמית שנראית באופן היריסטי שימושית למחקר הנוכחי. הם דנים בארבע התמצאויות תאורטיות על מנת להסתכל במושג של מוטיבציה העצמית. כל אחד מציג את העבודה של מספר ידענים שלמדו מוטיבציה עצמית. ההתמצאויות האלה : פותרים של בעיה של בני האנוש, בני אנוש הם כמו מעבדי מידע, בני אנוש כשחקנים מתנדבים , והמושג של פנטזיה. המושגים של שליטה ואתגר מרכזים לראשונים והתמצאויות שלישיות. אם נסתכל מנקודת מבט של מוטיבציה עצמית זה יאפשר לנו ללמוד על פרמטרים מרכזיים של אחריות כמו שליטה ואתגר.

הגדרת ומקורות המוטיבציה העצמית

מוטיבציה עצמית מעודדת את הסטודנט לשימוש באחריות בלמידתו. בנוסף, ההגדרה הבאה של מוטיבציה העצמי ממומשת : "... הנטייה הטבעית לעסוק בדברים מסויימים והתאמת היכולות האישיות, ובכך בעצם לאפשר כיבוש יעדים אופטימליים. המוטיבציה מתבטאת באופן ספונטני מנטיות פנימיות ויכולה להניע התנהגות אפילו בלי עזרה חיצונית או שליטה סביבתית " ( דאכי & ראיאן, 1985, P43). שניהם אחריות ומוטיבציה עצמית מדגישות שליטה אישית. כמו כן, שניהם מציעים שבני אדם אחראיים ייקחו על עצמם אתגרים. הם לוקחים משימות שדורשות מעורבות אישית יותר גדולה. על מנת להגדיר אחריות מנקודת מבט מוטיבציה עצמית אנחנו חייבים להכיר, כמו שאנדרסון ופראוואט (1983 )הכירו בזה ש : " אחריות שניהם מרכיבים נראים ( התנהגות ) ומרכיבים בלתי-נראים ( ידיעה, השפיעו, וגישה ) ". המחקר הנוכחי משתמש במתודולוגיה שמביאה ה" בלתי-נראי " מרכיבים.

'כדי שהילדים שלנו יגדלו להיות אנשים בעלי יכולת לתפקד במערכות יחסים ועבודה, עלינו ללמד אותם מהי אחריות

קשורים

www.findarticles.com

קישור מהרשימה תפיסה אנליטית


עורך רוני עורכת משנית-צפריר דמרי


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי